อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 15.20 น.

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงแรม ALQ

โรงพยาบาลคู่สัญญา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต